Bijeenkomst met partners

Als je lid bent van een Lionsclub, is het wel van belang dat je partner daar achter staat. Bij onze activiteiten maken wij daar ook dankbaar gebruik van. Des te meer een reden om een speciale avond met hen te beleggen.