Nieuwe Zakelijkheid

Voorzitter voorzitterswissel

Renout Robbertz van de Vrije Academie en docent kunstgeschiedenis vertelt over de Nieuwe Zakelijkheid in de jaren 1920 in de architectuur. Een boeiende lezing met aansluitende dia’s van o.a. Bauhaus, de Stijl, Le Corbusier, de Van Nelle fabriek en Sanatorium Zonnestraal.
Met deze lezing neemt Chris afscheid als voorzitter en draagt de voorzittershamer over aan Richard.
Een aangename avond in Gasterij De Os en het Paard te Deil.