6 september 2016

drie-zussen-in-meteren

Bijeenkomst in Restaurant de 3 Zussen in Meteren

Na de maaltijd geeft Nathalie van den Hof van Stichting Welzijn Geldermalsen een korte toelichting over het project ‘Koken met Kinderen’. Allereerst laat ze wat beelden zien van het koken met de kinderen voor groep 5-8 na schooltijd. De kinderen zijn erg enthousiast, de lessen verlopen plezierig en bijna ieder Lionslid heeft al eens een les bijgewoond. Het programma loopt tot en met begin 2017. Er zijn nog geen concrete plannen voor een vervolg. Leerkrachten vinden het moeilijk om tijd vrij te maken voor voedselvoorlichting in de reguliere lessen. gekeken wordt of we de naschoolse kooklessen kunnen uitbreiden met ook wat voorlichting. Nathalie sluit haar presentatie af met een geurproef: we mogen raden wat er in de potjes zit en dat is nog niet zo eenvoudig.