In memoriam

Dick van Ommeren, 18 januari 1932 – 16 februari 2017

Op 16 februari 2017 is Lions International een icoon verloren.

Dick was een zeer ondernemend man. Tijdens zijn arbeidzame periode was hij een bankman en zijn financiële vaardigheden heeft hij na zijn pensionering nog voor diverse verenigingen aangewend. Met Dick in je club wist je zeker dat de kascontroles tot op de cent nauwkeurig klopten. Zijn nauwgezetheid en oplettendheid kwamen ook van pas in zijn passie voor bridge en dammen.

Bovenal was Dick een Lion. Hij heeft maar liefst 3 Lionsclubs opgericht: Woudenberg, Losser-Gronou en Neerijnen Rivierenland. Zijn tijd vooruit, want hiervan waren de laatste twee gemengde clubs. Zijn verdiensten voor de Lions werden in 2005 beloond met de Melvin Jones Fellowship Award.

Dick stond nog volop in het leven en kwam tijd te kort. Hij was lid van diverse dam- en bridgeclubs en groot liefhebber van musea. In het najaar van 2016 heeft hij zelfs nog deelgenomen aan een internationaal damtoernooi in Thailand en ook nu had hij reisplannen. Onverwacht kwam er een einde aan zijn drukke, sociale leven. Een kort ziekbed velde hem en zette een streep door al zijn plannen.

Lions Rivierenland dankt oprichter Dick van Ommeren voor alles dat hij heeft betekend voor de Lions in het algemeen en voor de club in het bijzonder.