Lions

Lidmaatschap
lions_club_logoHet lidmaatschap van een Lionsclub is een voorrecht. De Lions zijn de grootste serviceorganisatie en wereldwijd actief. Ruim 1,3 miljoen leden, zowel mannen als vrouwen; verenigd in 45.000 clubs verspreid over meer dan 200 landen.
De uitnodiging tot toetreding tot een Lionsclub gebeurt op basis van een lionslid die je voordraagt aan de leden.  Als de club de voordracht goedkeurt, kun je drie keer kennismaken.

Ontmoetingsplaats
Als Lionsclub Rivierenland onderschrijven we de doelstellingen van Lions International, waarin het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip, wereldwijd centraal staat.
Lions Clubs zijn geen broederschappen of religieuze of politieke organisaties. We bieden een ontmoetingsplaats voor vrije gedachtewisseling over alle zaken van openbaar belang, maar over partijpolitieke en religieuze opvattingen zal door clubleden niet worden gedebatteerd. We hebben een actieve belangstelling voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving.

Serviceclub
we serve logoWe zijn ook geen sociëteit. Bij een sociëteit draait het om relaties en onderling hulpbetoon. Bij Lionsclubs vormen vriendschap en wederzijds begrip de basis voor gezamenlijke en belangeloze inzet bij dienstverlening aan de samenleving.
Een serviceclub is niet elitair. Juist in een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker. Dat de leden van serviceclubs hierbij vanuit hun professionele achtergrond vaak bovengemiddeld actief zijn, is vooral coöperatief te noemen.
De Lions moedigen mensen die daarvoor openstaan aan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen. We zien het als onze taak de last van anderen, minder fortuinlijken, te verlichten. Dit alles onder het motto: ‘We Serve’.

Waarom lid worden van Lionsclub Rivierenland?
verven
Redenen die onze leden aandragen, zijn:

  • iets goeds doen voor de maatschappij
  • belangeloze karakter van de activiteiten
  • lokale aanwezigheid/betrokkenheid
  • nieuwe mensen leren kennen
  • horizon verbreden
  • vriendschappen opdoen
  • gezelligheid
  • persoonlijke ontwikkeling.